Facebook Pixel9. Våld i nära relationer och maskulinitet | Jämställdhetspodden | Podplay
Gå till podcast
av Jämställdhetspodden
Jämställdhetspodden

9. Våld i nära relationer och maskulinitet

Beskrivning

I det här avsnittet av Jämställdhetspodden har vi träffat Lucas Gottzén som är docent i socialt arbete vid Linköpings universitet och som forskar om män, sociala relationer och våld. Våld i nära relationer beskrivs som ett stort problem i Sverige och omfattningen ökar, trots att våldet fördöms socialt. I detta avsnitt får vi veta mer om våld i nära relationer utifrån ett maskulinitetsperspektiv. Hur upplever de män som slår sitt eget våld? Hur hanteras våldet i en social kontext? Vi söker förklaringar till varför våld i nära relationer kan förekomma trots att det fördöms av samhälle, såväl som av individer. Källorna som legat till grund för avsnittet hittar ni på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Detaljer

Avsnitt

av Jämställdhetspodden