Gå till podcast
av Jämställdhetspodden
Jämställdhetspodden

Jämställdhetspodden Trailer

Beskrivning

Här kommer inom kort en podcastserie som syftar till att sprida vetenskap och kunskap om grundläggande strukturer i vårt samhälle och hur dessa skapar skillnader mellan kvinnor och män. I korta och koncisa avsnitt behandlar akademiker, professorer, yrkesverksamma personer och andra experter olika ämnen ur ett jämställhetsperspektiv. Avsnitten kommer att finnas tillgängliga på iTunes och på vår hemsida www.jamstalldhetspodden.se.

Detaljer

Avsnitt

av Jämställdhetspodden