Facebook Pixel
Jussi Venäläinen Podcast

Iltakävely #7 - Ovatko elämäntavoitteet haitallisia?

Beskrivning

Pohdiskelen, mitä elämäntavoitteista on hyvä tiedostaa ja miten niihin suhtautua sekä millä tavoin ne voivat olla harhauttavia suurimmalle osalle ihmisistä.