Facebook Pixel
Kära ledarskap

Avsnitt 2 - Vad är ledarskap?

Kära ledarskap
Kära ledarskap

I detta avsnitt avhandlas vad ledarskap och dess viktigaste beståndsdelar är. Ni får också följa med till Indien samt till Vasaloppsskogarna. Häng med!

Kära ledarskap
Spelar inte