Facebook Pixel
Kära ledarskap

Avsnitt 3 - Vetenskaplig grund, beteenden och icke beteenden

Kära ledarskap
Kära ledarskap

I det tredje avsnittet av Kära ledarskap pratar vi om varför vi har valt att utgå ifrån den vetenskapliga kunskapsmassan när vi försöker förstå och sprida kunskap om ledarskap. Vi pratar också om hur svårt människor har att se och beskriva beteenden, och hur merparten av publicerad forskning som säger sig studera just beteenden faktiskt inte har studerat beteenden.

Kära ledarskap
Spelar inte