Facebook Pixel
Kära ledarskap

Avsnitt 4 - Ledarskap och motivation

Kära ledarskap
Kära ledarskap

Vad har ledarskap med motivation att göra? Sitter motivation på insidan eller i våra beteenden? Kan man motivera andra och samtidigt bevara sin egen motivation? Varför beter vi oss ibland som revolterande tonåringar? Ja, där har ni några av de frågor som vi berör i dagens avsnitt.

Kära ledarskap
Spelar inte