Facebook Pixel
Kirkestua

Langfredag

Beskrivning

Maria og Christine leser og reflekterer seg gjennom hele lidelsesfortellingen; en historie som inneholder angst, vennskap, en rettssak, en korsfestelse og en veldig menneskelig Jesus.

Dagens tekst: Mark 14,26-15,37

Refleksjonsspørsmål:

http://kirken.no/kirkestua