Facebook Pixel
Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa

204.- Det är inte svårt med Eva Elmström

Det finns en önskan om att förbättra klimakterievården och göra den mer jämlik från flera håll. Många ropar på kunskap för att möta den vårdsökande kvinnan och ge den trygghet vi förtjänar samtidigt som det finns prestige som bromsar. Barnmorskan Eva Elmström arbetar på många håll för att lyfta kunskapsnivån. Övergångsåldern är inte bara könshormoner, det handlar om egenvård, förebyggande hälsoarbete, återhämtning, sexuell hälsa och lust till livet. Vi ska inte ledas till att tro att könshormonernas svikt är en sjuklig process. Undvik förvirring med tydliga riktlinjer som inte ger utrymme för egna tolkningar hos vårdgivare som kan skapa farliga följder. Här jämför Eva abortmotstånd med ovilja att skriva ut naturligt progesteron. Vi talar om förskrivningsrätt, ultraljud och att 60% av alla kvinnor över 50 är nöjda utan sex. Hur svårt kan det vara att skapa hälsovård med trygga vårdgivare som erbjuder rätt hjälp till alla kvinnor i och kring klimakteriet? Detta är en fristående fortsättning från förra avsnittet, 203.

Läs mer på www.klimakteriepodden.se


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Klimakteriepodden, kvinnlig hälsa
Spelar inte