Facebook Pixel
Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Om Kontrollutvalget

På møtene i Kontrollutvalget diskuterer og forklarer vi hver uke de viktigste og morsomste sakene i Kommune-Norge.

Avsnitt

Spelar inte