Gå till podcast
av Salih Tufekcioglu
Korancitat-podden

Avsnitt 2 - Gud är förlåtande och kärleksfull

Beskrivning


Bilal Borchali föreläser regelbundet om islam runt om i landet och håller även i fredagspredikningar. Han har en aktiv YouTube-kanal. Salih Tufekcioglu har ett samtal med honom om korancitatet "Han är Den som ständigt förlåter, Den Kärleksfulle." (85:14). Under samtalet diskuteras frågan om hur den troende kan veta att Gud älskar honom och hur han kan visa kärlek till Gud. Och många andra frågor.

Detaljer

Avsnitt

av Salih Tufekcioglu