Gå till podcast
av Salih Tufekcioglu
Korancitat-podden

Avsnitt 3 - Ät det tillåtna och hälsosamma

Beskrivning


Andreas Hasslert, muslimsk folkbildare, har tidigare organiserat studiecirklar och seminarier om vikten av en djupare förståelse av halal-mat. Innebär det endast rituellt slaktat kött eller har den en djupare innebörd? Vad innebär det arabiska begreppet tayyib i sammanhanget? Salih Tufekcioglu har ett samtal med honom om korancitatet "Människor! Ät av det som jorden ger och som är tillåtet och hälsosamt." (2:168). Kommentera gärna nedför och bidra med dina egna funderingar och tankar.

Detaljer

Avsnitt

av Salih Tufekcioglu