Gå till podcast
av Salih Tufekcioglu
Korancitat-podden

Avsnitt 6 - Islamhatet i medievärlden

Beskrivning


Internationella och inhemska forskningsrapporter har ständigt visat på den orättvisa och skeva bilden av islam och muslimer i TV, radio och tidningar. Nyhetskonsumenter associerar på grund av detta ofta islam med terrorism och förtryck. Muslimer känner att deras sann tro inte får komma till tals. Salih intervjuar Damir från Islammedia.se med utgångspunkt från följande koranversen: "Klä inte ut det sanna med lögn och göm inte undan sanningen mot bättre vetande." (2:42).

Detaljer

Avsnitt

av Salih Tufekcioglu