Facebook Pixel
Kvartal

Inläst: Kulturarvet som motstånd

Kvartal
Kvartal
Plywood får ersätta utbombade fönster, men utställningarna fortsätter ändå. Kulturarvets betydelse för ett samhälles motståndskraft i krig blir tydligt under en resa i Ukraina för museitjänstemännen Helene Rånlund och Johanna Fries Markiewicz, som skriver denna artikel i egenskap av privatpersoner.
Kvartal
Spelar inte