Facebook PixelEtikpodden 01 - de fyra etiska principerna | Lågaffektiva podden | Podplay
Gå till podcast
av Lågaffektiva podden
Lågaffektiva podden

Etikpodden 01 - de fyra etiska principerna

Beskrivning

Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I det här första avsnittet går jag igenom de fyra etiska principerna som är tänkta att guida oss när vi står inför etiska dilemman och när svåra beslut ska tas.

Jag heter Terése Österholm, är leg. psykolog och arbetar bland annat med att handleda och utbilda i lågaffektivt bemötande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Just nu skriver jag på min kandidatuppsats i filosofi inom området autonomi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Detaljer

Avsnitt

av Lågaffektiva podden