Facebook PixelEtikpodden 02 - människovärdesprincipen | Lågaffektiva podden | Podplay
Gå till podcast
av Lågaffektiva podden
Lågaffektiva podden

Etikpodden 02 - människovärdesprincipen

Beskrivning

Välkomna till Etikpodden! En serie avsnitt om etik inom skola, vård och omsorg, kopplat till etiska begrepp, principer och teorier. I avsnitt två ligger fokus på människovärdesprincipen, om alla människors lika värde och rättigheter, något vi aldrig får förlora som utgångspunkt i vårt arbete.

Jag heter Terése Österholm, är leg. psykolog och arbetar bland annat med att handleda och utbilda i lågaffektivt bemötande och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Just nu skriver jag på min kandidatuppsats i filosofi inom området autonomi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Detaljer

Avsnitt

av Lågaffektiva podden