Facebook Pixel
Ledarskap för chefer

Hur ser det ut med hållbarhetsarbetet i livsmedelsbranschen?

Beskrivning

Avsnitt 1 – Håkan Blomgvist ger Henrik Challis ett uppdrag

Hur ser det ut med hållbarhetsarbetet inom livsmedelsbranschen? Frågan finns på alla skrivbord, men vad görs ute i verksamheterna? Hur förbättrar vi arbetet och skapar mer delaktighet i denna fråga ute på arbetsplatserna? Håkan ger Henrik i uppdrag att undersöka hur långt arbetet med hållbarhet har kommit och hur det görs i praktiken ute i verksamheterna.

Kategorier