Facebook Pixel
Ledarskap för chefer

Hur skapas delaktighet i hållbarhetsarbetet?

Beskrivning

Avsnitt 4 – ett besök i Vaxholm i en skolmatsal

Henrik besöker Margareta Andersson som är måltidschef i Vaxholm. Hon visar och berättar om resan med deras hållbarhetsarbete, hur engagemanget har skapats i personalgruppen men också bland de som serveras maten, barnen i skolan. Hur de kan bidra till hållbarhet genom deras delaktighet.

Kategorier