Facebook Pixel
Ledarskap för chefer

Vad är avgörande när vi ska arbeta med hållbarhet?

Beskrivning

Avsnitt 5 – Henrik återkopplar till Håkan
Henrik berättar om det han har fått till sig när han har pratat med chefer i branschen kring hållbarhet. Vad är det som är avgörande för att utvecklingen ska fortsätta i rätt håll när vi arbetar med hållbarhet? Engagemang och att vi gör det tillsammans var några av de insikter som kom fram i de samtal som gjorts.

Kategorier