Facebook Pixel
Lille Helvete

Episode 2: Døm ligger drita fulle der inne

Lille Helvete
Lille Helvete

Det er julaften, året er 1969.To karer er på vei oppover Glemmengata.
De skal avlegge John et besøk i Lille Helvete...

Lille Helvete
Spelar inte