Facebook Pixel

Linus Johansson - Friskgymnasten

Linus Johansson - Friskgymnasten

Om podden Linus Johansson - Friskgymnasten

Linus Johansson är den holistiska fysioterapeuten som arbetar med systemisk rörelseintegrering. Linus ser enbart möjlighet, potential och utvecklingsförmåga hos sina klienter. I den här poden ger dig Linus inblick i hur han ser, bemöter och arbetar med den mänskliga kroppen i rörelse.

Om podden Linus Johansson - Friskgymnasten

Linus Johansson är den holistiska fysioterapeuten som arbetar med systemisk rörelseintegrering. Linus ser enbart möjlighet, potential och utvecklingsförmåga hos sina klienter. I den här poden ger dig Linus inblick i hur han ser, bemöter och arbetar med den mänskliga kroppen i rörelse.