Facebook Pixel
Litteraturbankens uppläsningar

Hos Ferlin i Penningby (1947)

Beskrivning

Karl-Axel Arvidsson (på besök i Penningby) samtalar med och lyssnar till Nils Ferlin, Elof Ahrle, Harald Beijer, John Elfström och Henny Ferlin. Sänt i Sveriges Radio 28 mars 1947. Publicerad hos Litteraturbanken.se med tillstånd från rättighetshavarna och Sveriges Radio.

Kategorier