Facebook Pixel
Månens sällskap

43. Det dominanta tillståndet

Beskrivning

Om bland annat att ta av sig clowndräkten. Och one hit wonder-poeter.