Facebook Pixel
Med kriminella hälsningar

02. Förbjud dem!

Med kriminella hälsningar
Med kriminella hälsningar

I avsnitt två går Kristina och Annelie komplett bet på försöken att förstå sig på Tidöavtalet, både innehållsligt och grammatiskt, längtar efter att dubbas till riddare, citerar Shakespeare och intervjuar Daniel Åman från Räddningsmissionen som hjälper oss att förstå oss på nyfattigdom, exploatering på arbetsmarknaden och varför det paradoxalt nog kan vara en god idé att kriminalisera sociala problem - förutsatt att rätt aktör kriminaliseras.  


Med kriminella hälsningar
Spelar inte