Facebook Pixel
Medierna

Så känner du igen en julsäck, överdriven dödssiffra om Qatar, kritik mot partisk rapportering i Sápmi

Beskrivning

Granskar medier och journalistik. Går bakom veckans rubriker och spanar i framtidens medielandskap.

Vida vinklar och udda krokar i redaktionernas julsäckar. Vi avslöjar och lär dig alla knep.Överdrivet och onyanserat i medial visklek om Qatar.Hur påverkar nationsgränser bevakningen av samiska frågor? Tvisten mellan Saarivuoma och norska staten reser frågan.