Gå till podcast
av Sveriges Radio
Men Herre Gud!

Skillnaden mellan bön, önskan och överenskommelse

Beskrivning

Vi väljer mellan klosterlöftena fattigdom, kyskhet och lydnad när vi är i Lund och träffar dominikanobrodern Henrik Alberius. Han har underkastat sig dom alla sen han gick i kloster i Frankrike. Vi gör skillnad på bön, önskan och överenskommelse. "Att be handlar om att inte att få något tillbaka". Hur kan du vara barmhärtig? Vi går igenom brevhögen och försöker svara på:"När har vi hjälpt de romska tiggarna nog?" "Godheten är något vi gör och ondskan uppstår när vi undviker". Det är en bra stund, var med oss. Vi hör dig om du oss.

Detaljer

Avsnitt

av Sveriges Radio