Facebook Pixel
Morgonrapporten

Helgbilaga | Den långsiktigt neutrala realräntan

Morgonrapporten
Morgonrapporten
"De långa räntorna har svängt och skjutit i höjden, men varför är det så stor osäkerhet  om huruvida uppgången är varaktig? Förklaring till den flera decennier lång räntenedgången bakom oss är ju väletablerad. Vi valde redan i början av 2023 att höja våra skattningar för neutrala realräntor och sedan dess har "r*"-debatten tagit ny fart. Nu ser vi över våra skattningar och finner att den senaste forskningen är splittrad när det gäller drivkrafternas relativa styrka, visar på osäkerhet om utsikterna för dessa drivkrafter och har svårt att separera signalen från bruset i nuvarande volatila ekonomiska klimat. Vi står fast vid bedömningen att r* har stigit jämfört med före pandemin, men snarare än att lyfta som en fågel Fenix är uppgången delvis kortvarig. Det är centralt för styrräntors utveckling i närtid såväl som bortom nuvarande åtstramningscykel, och därmed för prognoser på långa obligationsräntor."
Morgonrapporten
Spelar inte