Facebook Pixel
Mycket Hjärna

Att lära sig skriva

Beskrivning

Att lära sig skriva är en av dom viktigaste förmågorna vi lär oss i skolan. Men hur gör vi detta bäst och vad skall man tänka på? Dagens avsnitt gästas av Victoria Johansson, universitetslektor och docent vid Lunds universitet som forskar kring språkproduktion och kognitiva aspekter av skrivande. De som också var med idag är: Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel. Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande. Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare. Tekniker och producent var Trond A. Tjøstheim. Varje avsnitt är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet. Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer. Referenser: De Temple, J., & Snow, C. E. (2003). Learning words from books. In A. van Kleeck, S. A. Stahl, & E. B. Bauer (Eds.), On read- ing books to children: Teachers and parents (pp. 16–36). Mahwah, NJ: Erlbaum. Snowling, Margaret J. & Hulme, Charles (red.) (2005). The science of reading: a handbook. Malden, Ma: Blackwell publishing Beard, Roger (red.) (2009). The Sage handbook of writing development. Los Angeles: Sage MacArthur, Charles A., Graham, Steve & Fitzgerald, Jill (red.) (2015). Handbook of writing research. Second edition. New York: The Guilford Press

Kategorier