Facebook Pixel
Mycket Hjärna

Formativ bedömning

Beskrivning

Vad är formativ bedömning, och hur kan det användas i skolan? I detta avsnitt försöker vi förklara vad begreppet innebär, och diskuterar hur formativ bedömning kan användas i praktiken.

De som var med idag är:

Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel.

Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande.

Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare.

Tekniker och producent var Trond A. Tjøstheim.

Varje avsnitt är granskat av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds och Linköpings universitet.
Tillsammans bidrar vi med vetenskapliga referenser till varje avsnitt, för den som vill veta mer.

Kategorier