Gå till podcast
av UR – Utbildningsradion
Nachrichten auf Deutsch

2020-08-29

Beskrivning

Nyheter från de tyskspråkiga länderna med tonvikt på Tyskland. Sedan skolstaten i augusti är det krav på munskydd i alla skolor i Tyskland, men vad tycker eleverna om det? Smittspridningen av coronaviruset har åter tagit fart på flera håll i Europa. I Tyskland avråder man från onödiga utlandsresor till riskområden och återvändande resenärer måste sitta i karantän. På grund av coronakrisen har efterfrågan på unga värphöns exploderat. Johannes Oerding avslutar programmet med sin låt "Alles okay".

Detaljer

Avsnitt

av UR – Utbildningsradion