Facebook Pixel
Naturlycka

8. Efter död kommer liv

Naturlycka
Naturlycka
Ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald är bristen på döda träd i våra skogar. I en död gran lever mängder av svampar, mossor, insekter och djur – i över tjugo år! I säsongens sista avsnitt åker Naturlyckas Ola Jennersten och Lisa Tallroth till Nås i Dalarna för att träffa insektsforskningens grand old man, Bengt Ehnström. Och det bär av in i gammelskogens trollska dunkel ...
Naturlycka
Spelar inte