Facebook Pixel
Naturvårdsverkets podcast

Naturens osynliga arbete – ekosystemtjänster, bebyggelse, kommuner

Beskrivning

I Sverige finns 290 kommuner. Några har kartlagt vilka ekosystemtjänster som finns i kommunen eller i områden som ska bebyggas. Kartläggningarna blir sedan underlag till kommunens styrande dokument för bebyggelse och infrastruktur. Men att göra kartläggningar kräver resurser. Så är det värt att göra investeringen? Vad bidrar mer kunskap om naturens arbete – ekosystemtjänster – i beslut och hur påverkar det byggbolag och fastighetsförvaltare? Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete. Det är till exempel att träden renar luft, att våtmarker renar och buffrar vatten och att insekter pollinerar växter till mat. Lär mer: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster Fortsätt gärna samtalet med andra i Facebook-gruppen Jobba (mer) med ekosystemtjänster: www.facebook.com/groups/ekosystemtjanster/