Facebook Pixel
Nu börjar livet!

362. Tack för mig Mexiko!

Nu börjar livet!
Nu börjar livet!

Mangz har en nära döden-upplevlese i Stilla Havet. Stellz stänger påsken i Mexiko. Är vi uppladdnings- eller klimax-människor och hur hänger det ihop med årstiderna? Dessutom, Stellz knäcker saltvatten i håret-problemet! Välkomna!

Nu börjar livet!
Spelar inte