Facebook Pixel
Nyanserat med Barakat

Är vi programmerade för att bli rasister? feat. Karim Jebari del 1

Beskrivning

Hur skapas rasistiska fördomar om människor? Varför kan personer som aldrig träffar svarta människor, och bara ser stereotyper på TV, odla rasistiska fördomar? Jag pratar med Karim Jebari, som är forskare på Institutet för framtidsstudier. 

Vi pratar om psykologin bakom rasism. Karim berättar om implicit bias, alltså omedvetna fördomar, och varför människor som jobbar med att anställa folk måste vara medvetna om det här.

Kategorier