Gå till podcast
av Redaktionen omEV
omEV

omEV #34: Batteriets styrenhet – BMU

Beskrivning

När vi generellt pratar batterier till elfordon kretsar frågorna många gånger kring produktionskapacitet, återvinningsprocesser, gruvbrytning och nya kemier. Även räckvidd är ett område som finns högt på agendan hos många. Ett område som sällan dyker upp i debatten är vikten av en bra styrenhet – battery management unit (BMU).

Vi vet att höga och låga temperaturer sliter på batteriet, men även höga strömmar. Laddningsgraden (state-of-charge, SOC) spelar roll för hur ett batteri tappar kapacitet och att resistansen ökar. Batteriets hälsotillstånd (state-of-health, SOH) är det vi vill åt. Dock går varken SOC eller SOH att mäta rakt av utan måste skattas. Till vår hjälp har vi mätningar av ström, spänning och temperatur.

BMU ska säkerställa att vi använder batteriet inom givna spänningsgränser som celltillverkaren satt. Då kan man säga att BMU står för battery monitoring unit. Men det finns mer vi kan göra om vi verkligen menar battery management unit och är något som alla fordonstillverkare och batterileverantörer jobbar hårt med. Bosch annonserade nyligen sin idé (”Battery in the Cloud”) med en moln-service som ett komplement till BMU för att kunna bevaka batterierna för maximal livslängd [1]. Man använder realtidsdata både från fordonet och dess omgivning för att optimera till exempel laddningen. Föraren kan även få anpassad information om körmönster och optimal laddning, men även för service. Enlig Bosch kan man på så sätt minska slitaget med 20 %.

I dagens podd belyser vi frågor kring BMU. Vad ligger bakom styrenhetens funktionalitet? Hur kan man med en bra BMU skapa mervärde för föraren (dvs. räckvidd) och för fordonstillverkarna (t.ex. inköpskostnad). Men även vad vi kan göra med all den data som genereras och skapa mervärde längs hela batteriets livslängd i ett cirkulärt flöde.

Vi har pratat med Evelina Wikner (Chalmers), Björn Fridholm (AB Volvo) och Kristoffer Syversen och Pavel Calderon (EVledger).

Följande tider är cirkatider för olika delar:

0:50 vikten av testning och testutrustning

4:00 modellutveckling och svårigheterna med att finna bra parametrar

7:30 modeller för produktutveckling och forskning jämfört med modeller i fordonet

9:00 vad kännetecknar ett bra BMU och vikten av laddningsgrad (SOC)

13:00 effekt och hur effekten begränsas, forskningsbehov och räckvidd

18:30 framtidens BMU och vad ’slarv’ med ett bra BMU kan kosta i pengar

23:15 värdet av data i ett cirkulärt flöde

25:15 standardisering av format för data och vem som äger data som genererats

26:45 hur tilliten till data kan öka med blockkedje-teknologi och hur det kan påverka kostnadseffektiviteten längs batteriets hela livslängd

[1] länk

Detaljer

Avsnitt

av Redaktionen omEV