Facebook Pixel
På vei til jobben

Romerbrevet 8:26-27 – Ånden ber

Beskrivning

ånden går i forbønn for oss