Gå till podcast
av Agria Djurförsäkring
Pälspodden

Hunden speglar ägarens stress

Beskrivning

Hur hundars stressnivåer påverkas av livsstilsfaktorer och av människorna som hundarna lever ihop med. Det är känt att individer inom samma art kan spegla varandras känslomässiga tillstånd, exempelvis hos barn och mödrar. Kan en liknande spegling av stressnivåer över längre tid ske även mellan arter, hunden och människan? I studien deltog 58 hundar av raserna border collie (25 stycken) och Shetland sheepdog (33 stycken) och deras kvinnliga ägare.

Medverkande: Programledare: Henrik Johnsson Forskare: Lina Roth, biolog och docent i zoologi samt Ann-Sofie Sundman, nybliven doktor i etologi och försteförfattare av artikeln

Detaljer

Avsnitt

av Agria Djurförsäkring