Facebook Pixel
Parafraspodden

09 - Luk 18:9-14, bibeltexten om farisén och tullindrivaren

Beskrivning

Bibeltexten med Jesus berättelse om farisén och tullindrivaren som ber i templet.