Facebook Pixel
Parafraspodden

10 - Hålet i himlen

Beskrivning

I Johannesevangeliet 4:6-35 möter Jesus en kvinna vid en brunn i Samarien. Kvinnans utanförskap och historia avslöjas, men vänds också till upprättelse när Jesus och Guds rike spränger kulturella gränser. Tillbedjan står i centrum för samtalet, att rätt plats att möta Jesus på är här och nu, inte där borta eller någon annan gång.

I bibeln återkommer tre grupper av människor som Guds hjärta blöder för: Flyktingen, den faderlösa och änkan, det går som en röd tråd genom boken. Jesus möte med kvinnan ger glimtar av Guds stora hjärta för ”den andre”, den som inte är lika svenskt privilegierad som jag. En text om Guds kärlek, upprättelse och nåd.