Facebook Pixel
Passiontalks

8. Att känna sig motiverad!

Beskrivning

Att känna sig motiverad. Engagerad. Och i bästa fall passionerad är dröm för många, men också en vardag för andra.  Men hur skapar vi det? Vilket ansvar måste du ta själv - och vilket ansvar vilar i händerna på ledarna? Om vi lyssnar på forskarparet Edward L. Deci och Richard R. Ryan, och deras motivationsteori ”Self Determination Theory”, så har vi människor tre behov som behöver bli tillfredsställda: Helheten. Vi behöver förstå helheten och känna oss kompetenta. Hur får du dina medarbetare att känna den känslan? Delaktighet. Vi behöver känna att vi kan påverka, att vi har möjlighet och ett ansvar att själva bestämma hur vi utför vårt arbete.  Meningsfullhet. Vi behöver relationer. Grupptillhörigheten är jätteviktig för oss. Här skapas känslan av meningsfullhet, att det vi skapar här tillsammans betyder mycket - för många! For information regarding your data privacy, visit acast.com/privacy