Facebook Pixel
Podden Lika värde - en podd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Avsnitt 63: Livskunskap för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Beskrivning

För att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en bra start i vuxenlivet behöver de få möjlighet att samtala kring känslor och socialt samspel. Specialpedagogerna Marita Holgersson och Helena Helander har lång erfarenhet av att arbeta med elever och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och har nu skrivit ett läromedel på ämnet. Samtalsledare är Erika Bergman.