Facebook Pixel
Popcorn uten nåde

Den hvor Bjørnar Løberg blir kastet ut av ClubHouse og Korslaget

Popcorn uten nåde
Popcorn uten nåde
Bjørnar Løberg er barne-tv-onkel, musiker, skuespiller, imitator og skaper av TommyLife. Han forteller om diva-anfall, om bruken av n-ordet og tester hvorvidt Brita kan synge godt nok til å være med i Maskorama.
Popcorn uten nåde
Spelar inte