Facebook Pixel
Präster med gäster

Präster med gäster

Präster med gäster

Om Präster med gäster

Präster med gäster är en podcast där prästerna Annafia Trollbäck och Rebecka Tudor bjuder in en person eller fenomen som de sätter sig i förbindelse med. Associerar fritt, tänker högt och drömmer stort.

Avsnitt

2022

Spelar inte