Facebook Pixel
Präster med gäster

59 Präster möter Tvivlet

Beskrivning

Präster med gäster är tillbaka med ny höstsäsong! Rebecka Tudor och Annafia Trollbäck samtalar med stor övertygelse även om ämnet är just- Tvivel. Ingen tro utan tvivel, brukar det heta. Men som präst, hur mycket tvivel kan man visa? Ett samtal om när det självklara börjar kännas främmande.