Facebook Pixel
Präster med gäster

60 Präster möter Lusten

Beskrivning

I dagens avsnitt gästas prästerna Rebecka Tudor Sandahl och Annafia Trollbäck av Lusten. Kan man som troende vara tänd på Gud? Får man ens säga så? Den sexuella lusten håller vi ofta privat men kanske borde den ta mer plats i kyrkan. Ett samtal om var lusten hör hemma.