Facebook Pixel
Präster med gäster

61. Präster möter Sveket

Beskrivning

Vad är egentligen ett svek?
Annafia och Rebecka plockar fram två stora svikare från Bibeln. Både Judas och Petrus svek Jesus, men på helt olika sätt. Vems svek var värst? Judas, som var överlagt eller Petrus som inte var genomtänkt? Ett samtal om det ofrånkomliga; att svika och bli sviken.