Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Alexandra Mentzas, undersköterska Västerås – och heltidsfacklig som arbetsplatsombudsansvarig och ungansvarig

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om att utvecklas genom fackliga uppdrag, att brinna för sitt uppdrag och om vikten av att någon tror på en och ser saker man själv inte kände till.
Prat från verkligheten
Spelar inte