Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Ann Björling, undersköterska, Norrköping

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om att ha sett äldrevården gå från medmänsklig och trygg till nedhyvlad och på löpande band. Om att omskola sig men ändå söka sig tillbaka det till det yrke där man verkligen känner att man gör skillnad. Och om att samla kraften hos dödströtta kollegor, starta uppror, gå i fackeltåg och tala ut offentligt.
Prat från verkligheten
Spelar inte