Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Emelie Pettersson, vårdbiträde Avesta

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om att känna frustrationen bubbla upp inom sig när man ser orättvisorna och bristerna, om att försöka kanalisera den frustrationen och möta på motstånd när man gör det. Och om hur man ska få krafterna att räcka till som ensamstående mamma på ”hälsoschema” i äldrevården med ett barn som har särskilda behov.
Prat från verkligheten
Spelar inte