Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Hannah Espling, undersköterska, Luleå

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om att känna i hela kroppen att ”nu är det nog, nu måste vi ändra på det här!” och att det faktiskt går när alla tar fram lösningen tillsammans. Om att det bästa sättet att åstadkomma förändring är att förstå varandra och bygga broar.
Prat från verkligheten
Spelar inte