Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Malin Ragnegård, förbundssekreterare och Lisa Bondessons, samhällspolitisk chef Kommunal

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Malin Ragnegård och Lisa Bondesson reflekterar över dagens prat.
Prat från verkligheten
Spelar inte